Oferty pracy

Firma Frigga Bydgoszcz

Czego nie wolno robić opiekunkom osób starszych w Niemczech?

Wiele kandydatek na opiekunki osób starszych zastanawia się, jakie czynności wolno im wykonywać przy podopiecznych, a od których lepiej się powstrzymać. Są to bardzo ważne kwestie, ponieważ zależy od nich dobro seniora, a ponadto niemieckie prawo nieco różni się od naszego w sprawach opieki socjalnej i społecznej. W związku z tym może się zdarzyć, że opiekunka działając w dobrej  wierze lub na zlecenie zatrudniającej jej rodziny wykona czynności, których robić nie powinna.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy przede wszystkim pomoc podopiecznym w pracach domowych i codziennym funkcjonowaniu. Najczęściej oznacza to przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość w mieszkaniu, wspieranie w porannej i wieczornej toalecie, towarzyszenie podczas wizyt u lekarza czy robienie zakupów. Zakres tych czynności zależy zwykle od stanu zdrowia seniora i powinien być wyszczególniony w ofercie pracy.

Niemieckie prawo jest bardzo restrykcyjne pod względem czynności medycznych – podawania leków i kroplówek, iniekcji czy zmiany opatrunków. Zdarza się, że opiekunki z dobrej woli lub za namową bliskich podopiecznego samodzielnie wykonują zastrzyki lub podają leki. Takim zachowaniem niejednokrotnie narażają na szwank zdrowie i życie seniora oraz ryzykują konsekwencjami karnymi, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

Osoby nie posiadające uprawnień zawodowych Altenpflegerin lub Altenpflegehelferin zdobytych w Niemczech mogą wykonywać czynności w zakresie:

  • pielęgnacji ciała (mycie, czesanie, golenie, czyszczenie zębów i paznokci, ubieranie, wypróżnianie),
  • przygotowywania posiłków i napojów oraz pomocy w ich spożywaniu (za zezwoleniem bliskiej osoby także karmienie przez sondę),
  • troski o zbilansowaną dietę, dostosowaną do stanu zdrowia podopiecznego,
  • nadzorowania przyjmowania leków,
  • dbania o dom (utrzymanie czystości, robienie zakupów, gotowanie, pranie, etc.),
  • pomocy w przemieszczaniu się (siadaniu, wstawaniu, chodzeniu etc.),
  • organizowania seniorowi czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach istnieją wyjątki od powyższych reguł, na które najczęściej wpływ ma stan zdrowia podopiecznego. Osoby starsze z postępującymi schorzeniami ruchu nie powinny być kąpane przez opiekunki w wannie. Z kolei cukrzykom – zwłaszcza z tzw. stopą cukrzycową – nie należy samodzielnie obcinać paznokci, ponieważ grozi to wdaniem się zakażenia. Zasady te regulowane są przez Kodeks Prawa Socjalnego – Sozialgesetzbuch.

Przepisy te wyraźnie wskazują również czynności, których niewykwalifikowanym opiekunkom wykonywać nie wolno, nawet jeśli posiadają one wykształcenie pielęgniarskie nabyte w Polsce. Należą do nich:

  • dawkowanie i podawanie leków przepisanych przez lekarza,
  • wykonywanie zastrzyków, połączenie kroplówek i cewników (wyjątek mogą stanowić odpowiednio przygotowane zastrzyki przeciwzakrzepowe i stosowane w leczeniu cukrzycy, po wydaniu odpowiednich instrukcji przez personel medyczny),
  • zmiana opatrunków,

Wszystkie z wyżej wymienionych zabiegów mogą wywołać nieprzewidziane reakcje lub pogorszyć stan chorego, gdy przeprowadzone są bez wiedzy medycznej i odpowiednich umiejętności. Dlatego najczęściej wykonują je członkowie Pflegedienst, posiadający odpowiednie uprawnienia. W razie wątpliwości najlepiej jest poprosić lekarza prowadzącego o wydanie wyraźnych instrukcji na piśmie, co do postępowania w przypadku dolegliwości chorego.

Aktualności

Aktualności, informacje, praktyczne porady

Co robić, jeśli senior zaginął? Jak opiekować się osobą, która ucieka?

Zaginięcie osoby starszej to niezwykle trudna i stresująca sytuacja zarówno dla samej osoby zaginionej, jak i dla jej bliskich oraz opiekunów. Wielu seniorów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, takie jak demencja czy choroba Alzheimera, może wykazywać skłonność do ucieczek, często nieświadomych zagrożeń czy błędnych przekonań o konieczności powrotu do domu z przeszłości.

Czytaj dalej

Kontakt

Skontaktuj się z naszą firmą – napisz lub zadzwoń.

FRIGGA

ul. Śniadeckich 2/4
85-011 Bydgoszcz

Telefon: +48 (52) 389 11 50
E-mail: praca@friggawork.pl