Napisz do nas lub zadzwoń: praca@friggawork.pl +48 (52) 389 11 50
Inne

Praca jako opiekunka osób starszych za granicą bez znajomości języka niemieckiego?

Praca w opiece bez znajomości języka

Każdy z podopiecznych jest inny – ma własne przyzwyczajenia, zainteresowania oraz potrzeby związane ze sprawowaniem nad nim opieki. W związku z tym różne są także wymagania, jakie muszą spełniać kandydatki do wykonywania tej pracy. Osoby starsze potrzebują zrozumienia i spokoju, ale także kontaktu z drugim człowiekiem.Jednym z podstawowych wymogów jest znajomość języka, która w zależności od konkretnej oferty może być komunikatywna lub bardziej zaawansowana. Bez jakiejkolwiek możliwości komunikacji praca opiekunki ostatecznie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Rozmowa i wspólne spędzanie czasu z seniorem to stały element, bez którego opieka nie mogłaby odbywać się na odpowiednim poziomie – w warunkach bezpiecznych i komfortowych dla osób starszych. Wskutek tego renomowane agencje nie prowadzą rekrutacji opiekunek, pragnących podjąć pracę bez znajomości języka. Każda z Pań zainteresowanych zatrudnieniem w Niemczech lub Luksemburgu powinna wykazywać się przynajmniej elementarnym zasobem słownictwa oraz wyrażać chęć do dalszej nauki. W sytuacji, gdy potencjał językowy znajduje się na minimalnym poziomie, bardzo dużo zależy od tego, czy kandydatka na opiekunkę osób starszych wykazuje chęć jego poprawy i sama dąży do zwiększenia biegłości komunikacyjnej w języku obcym.

Poziom biegłości w języku obcym to także jeden z czynników, który decyduje o wynagrodzeniu opiekunki. Stanowiska z wyższymi wymaganiami w zdolności komunikacji są bardziej intratne, co może stanowić motywację dla kandydatek do dalszego rozwoju. Dlatego Panie, które chciałyby zostać opiekunkami osób starszych w Niemczech bez znajomości języka, prędzej czy później same dostrzegają korzyści w codziennej pracy, które wynikają z doskonalenia umiejętności lingwistycznych. Jak krok po kroku robić postępy językowe i jeszcze prościej komunikować się z podopiecznymi i ich krewnymi? By ułatwić naukę oraz wskazać obszary, na które należy szczególnie zwrócić uwagę, warto przygotować sobie samouczek w formie pisemnej i obrazkowej dla szybszego zapamiętywania słów.

Podczas pobytu opiekuna za granicą pomocne mogą okazać się rozmówki polsko-niemieckie lub niemiecko-polskie, w których znajdują się przykładowe dialogi w różnych miejscach i sytuacjach. Poza całymi zdaniami obecne są w nich także słówka i przydatne objaśnienia. Dzięki nim opiekunki mogą w łatwy i szybki sposób poznać sens wypowiadanych przez podopiecznego słów lub dowiedzieć się, w jaki sposób przekazać mu konkretną informację. Praca dla opiekunki w Niemczech bez jakiejkolwiek znajomości języka jest praktycznie niemożliwa. Jednak nawet umiejętność zastosowania podstawowych zwrotów, połączona z motywacją do doskonalenia się w komunikacji po niemiecku będzie dużym atutem. Wzajemne zrozumienie to jeden z najistotniejszych elementów, który pozwala współpracować w przyjemnej atmosferze i z dnia na dzień poznawać się coraz lepiej.