Firma Frigga Bydgoszcz

Opieka nad osobami starszymi

Poradnik opieki nad osobami starszymi

Cechy dobrego opiekuna osoby starszej

Opieka nad osobami starszymi często wymaga od opiekuna wypracowania pewnych cech charakteru. Aby podjąć się tego wyzwania, dobrze jest wcześniej zastanowić się, co jest niezbędne do wykonywania tego typu pracy. Specyfika branży sprawia, że nie każdy może okazać się dobrym opiekunem ze względu na stres, brak doświadczenia lub pracę pod presją czasu.

Wyrozumiałość i cierpliwość

Starsze osoby wymagają poświęcenia i dużej uwagi, która nie ogranicza się wyłącznie do pomocy podczas wykonywania codziennych czynności. To także rozmowa i wspólnie spędzony czas. Dowiedz się co jest ważne w opiece nad seniorami. Podczas opiekowania się osobami starszymi musimy pamiętać o tym, że często posiadają one trudności w wypełnianiu najprostszych potrzeb. Wiele z nich to osoby schorowane, dlatego bardzo ważne jest doświadczenie opiekuna. Kluczowym aspektem jest także podejście do swoich obowiązków z dużą dozą wyrozumiałości oraz cierpliwości. Starsze osoby wykonują wszystkie czynności znacznie wolniej, a czasem potrzebują całkowitego wyręczenia w nawet najbardziej błahych sprawach. W większości z nich są w dużym stopniu lub całkowicie zdane na swoich opiekunów. Dlatego we wzajemnych relacjach potrzeba również dużo zrozumienia i taktu, by nie stresować ich niepotrzebnym pośpiechem, a także uniknąć krępującego poczucia niemocy.

Odporność na stres

Opieka nad seniorem może wiązać się z sytuacjami, w których należy szybko podejmować decyzje. Przykładem takiego zdarzenia jest podawanie leków, czy wezwanie karetki lub lekarza. Należy również pamiętać, że seniorzy często mają problemy z wyrażaniem własnych potrzeb i mogą zachowywać się nerwowo. W pracy opiekunki należy pamiętać, aby podchodzić do obowiązków ze spokojem i opanowaniem. Aby zapewnić sobie bezstresową pracę należy wcześniej zapoznać się z objawami oraz skutkami chorób, na które cierpią osoby starsze, a zwłaszcza tych, na które choruje podopieczny. Dzięki temu zawsze ze spokojem opanujemy stresującą sytuację. Opieka nad osobami starszymi wymaga przygotowania na różne epizody i manifestacje schorzeń, przy których nie powinno się eskalować stresu i napięcia.

Komunikatywność

Bardzo ważnym aspektem pracy opiekunki jest umiejętność prowadzenia konwersacji. Poziom komunikatywności powinien pozwolić na swobodną rozmowę z podopiecznym. Umiejętność dyskutowania sprawia, że łatwiej jest nam poświęcać czas seniorowi i dotrzymywać mu towarzystwa. Należy także zwrócić uwagę, że jeśli rozmowa przebiega w obcym języku, dobrze jest zaznajomić się z częstymi, potocznymi zwrotami, wykorzystywanymi za granicą. Niezależnie od tego, czy opieka seniora to praca w Bydgoszczy, czy we Frankfurcie, komunikatywność to najczęściej kwestia chęci porozumienia, w której jedynie może pomóc dobra znajomość języka. Jak przy innych aspektach, najbardziej liczy się tu więź, podmiotowe traktowanie i chęć zbudowania żywej relacji z podopiecznym.

Chęć niesienia pomocy

Wszystkie cechy muszą być jednak poparte szczerymi chęciami. Obowiązki wykonywane z przymusu nigdy nie dadzą dobrych rezultatów i będą źródłem częstych sporów. Bez przyjęcia odpowiedniej postawy ciężko będzie w sposób odpowiedzialny zająć się osobą starszą. W pracy opiekunki chęć niesienia pomocy powinna stać się myślą przewodnią. Takie podejście znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków, a także odbija się pozytywnie na relacjach z podopiecznym. Prawdziwie profesjonalna opieka nad osobami starszymi polega na łączeniu zaangażowania w domowe obowiązki, utrzymanie higieny i dbania o zdrowie z serdecznym podejściem do seniorów.

Opieka nad osobami starszymi w domu

Kto może być opiekunem osoby starszej?

Aktualności

Aktualności, informacje, praktyczne porady

Kontakt

Skontaktuj się z naszą firmą – napisz lub zadzwoń.

FRIGGA

ul. Śniadeckich 2/4
85-011 Bydgoszcz

Telefon: +48 (52) 389 11 50
E-mail: praca@friggawork.pl